Registrací uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti Tipli s.r.o svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek, a to osobních údajů, které jsem uvedl v rámci registračního formuláře.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Tipli s.r.o., IČ: 053 99 092, se sídlem Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263037.

Správce je možné kontaktovat:
(a)  písemně na adrese sídla Správce uvedené výše,
(b)  písemně na emailové adrese moje@tipli.cz.

Správce nesplňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a proto tento nebyl Správcem jmenován.

Proč Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme?

Vzhledem k tomu, že Vás chceme informovat o nabídkách častěji než jednou týdně, potřebujeme, abyste nám udělil s tímto zpracováním souhlas.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) zde uvedených:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Zasílání novinek a nabídek slevových akcí
Emailový kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vás nemůžeme v případě aktuálních nabídek včas informovat. Zároveň máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním požadavku na některý z výše uvedených kontaktů Správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány je deset let od získání Vašeho kontaktu. To Vám kdykoliv nebrání nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce
Důvod zpřístupnění
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)
V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující rozesílání emailů a sms notifikací
V současné době využíváme služby poskytovatelů, který pro nás zasílá emaily či sms
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující support platformu pro řešení požadavků uživatelů
V současné době využíváme poskytovatele support platformy, který ji v pozici zpracovatele pro nás provozuje.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující službu pro přesměrování emailů
V současné době využíváme služby poskytovatele, který přesměrovává Vaše emaily.

Zrušení účtu a vymazání osobních údajů

Pokud se rozhodnete zrušit účet nebo budete chtít vymazat osobní údaje, můžete tak provést na tomto odkazu. Případně nás můžete kontaktovat přímo na email moje@tipli.cz

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Správce Vaše osobní údaje nepředává mimo EU ani mezinárodní organizaci

Poučení o právech subjektu údajů
Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Aktualizováno dne: 25. 10. 2021

Chcete přijít o odměnu až 15 % z každého nákupu na internetu?

Stačí se zdarma zaregistrovat a o žádné odměny již nikdy nepřijdete.

Právě teď k novému účtu navíc 300 Kč Ke každé odměně za nákup získáte další bonusovou ve stejné výši. Celkem na bonusových odměnách můžete získat až 300 Kč. za vaše nákupy.

- nebo -
Registrací souhlasíte s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.
Máte již účet? Přihlaste se