Zaškrtnutím políčka Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti Tipli s.r.o svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek, a to osobních údajů, které jsem uvedl v rámci registračního formuláře.

Proč Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme?

Vzhledem k tomu, že Vás chceme informovat o nabídkách častěji než jednou týdně, potřebujeme, abyste nám udělil s tímto zpracováním souhlas.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) zde uvedených:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Zasílání novinek a nabídek slevových akcí
Emailový kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vás nemůžeme v případě aktuálních nabídek včas informovat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány je deset let od získání Vašeho kontaktu. To Vám kdykoliv nebrání nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce
Důvod zpřístupnění
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)
V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující rozesílání emailů a sms notifikací
V současné době využíváme služby poskytovatelů, který pro nás zasílá emaily či sms
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující support platformu pro řešení požadavků uživatelů
V současné době využíváme poskytovatele support platformy, který ji v pozici zpracovatele pro nás provozuje.
Fyzické nebo právnické osoby zajišťující službu pro přesměrování emailů
V současné době využíváme služby poskytovatele, který přesměrovává Vaše emaily.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Poučení o právech subjektu údajů
Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Aktualizováno dne: 25. 5. 2018

Už odcházíte?

Stačí pár vteřin pro získání odměn z vašich nákupů!

Vytvořte si zdarma účet na Tipli. Okamžitý přístup k odměnám až 33 % z nákupů v 1590 obchodech.

Platí na každý nákup a také na slevy a akce.

Registrací souhlasíte s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.
nebo