1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek Služby dostupných na internetové adrese https://www.tipli.cz/podminky. Pojmy zde užívané mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.
 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Poskytovatel – společnost Tipli s.r.o., IČO: 053 99 092, se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00069283.
  2. Při Registraci do Služby uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu nebo schválením autorizačního dialogu sociální sítě Facebook) Uživatel Poskytovateli jako správci osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a jiné údaje o zařízení, ID uživatele, Facebook ID a nákupní historie, a to pro reklamní a marketingové účely, včetně nabízení obchodu a služeb prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, a dále též za účelem vyhodnocování obchodní činnosti správce a zlepšování kvality Služby. Tento souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou s tím, že může být kdykoliv odvolán. Uživatel souhlasí, že výše uvedené údaje mohou být předány ke zpracování pro dané účely společnostem Tableu Inc., 1621 N 34th St., Seattle, WA 98103, USA; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA; ROI Hunter a.s., IČO: 03103048; Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, Amazon Web Services, Inc., 440 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA; Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission Street, San Francisco, CA 94015, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; jako zpracovatelům.
  3. Osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, ID uživatele, Facebook ID, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje, referral a nákupní historie, mohou být Poskytovatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány i bez souhlasu Uživatele na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to jako nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy či pro jednání o uzavření smlouvy, zejména za účelem realizace nákupů a výpočtu a vyplácení cashbacku, jakož i vedení uživatelského účtu ve Službě a poskytování podpory Uživatelům. Uživatel souhlasí, že výše uvedené údaje mohou být předány ke zpracování pro dané účely společnostem; Intercom, Inc., 55 Second Street, San Francisco, CA 94105, USA; Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, San Bruno, CA 94066, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; jako zpracovatelům.
  4. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakékoliv změně ve svých osobních údajích.
  5. Poskytovatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám vlastními prostředky či prostřednictvím zpracovatelů uvedených v těchto podmínkách, zejména pak prostřednictvím společnosti IGNUM, s.r.o., IČO: 26159708, Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha, Česká republika, jako poskytovatele serverové infrastruktury. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické formě nebo manuálně v listinné formě.
  6. Uživatel má práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel jako správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranil vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu, doplnil je nebo zlikvidoval. Na Poskytovatele se může Uživatel kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: moje@tipli.cz. Uživatel má také právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

  1. Při Registraci (zaškrtnutím políčka souhlasu nebo schválením autorizačního dialogu sociální sítě Facebook) Uživatel Služby dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutého kontaktu pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, telefonní číslo) byla Poskytovatelem zasílána obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat odhlášením odběru, a to způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.
 4. COOKIES A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

  1. Za účelem zlepšování kvality Služby a usnadnění jejího používání, zejména pak pro analýzu návštěvnosti a chování Uživatelů, personalizaci obsahu a reklamy či zpřístupnění funkcí sociálních médií, využívá Služba tzv. souborů cookies. Může se jednat o cookies ukládané přímo Poskytovatelem nebo i o cookies nástrojů třetích stran užívaných Poskytovatelem (Google Adwords a Google Analytics - Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Facebook - Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA; Hotjar - Hotjar Limited, Elia Zammit Street 3, St Julian's STJ 1000, Malta, Sklik – Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha, Česká republika; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika). Tyto soubory zpravidla neobsahují přímo osobní údaje, avšak obsažené údaje mohou ve spojení s dalšími údaji povahy osobních údajů nabývat. Používáním Služby Uživatel projevuje souhlas s ukládáním souborů cookies na své zařízení a jejich dalším využitím Poskytovatelem. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat pomocí individuálního nastavení na svém koncovém zařízení (např. nastavením internetového prohlížeče). Uživatel v takovém případě bere na vědomí, že blokování či vymazání souborů cookies, může mít vliv na správnou funkčnost Služby.
  2. Za účelem testování a zlepšování kvality Služby využívá Provozovatel analytické nástroje Hotjar a Smartlook, které slouží k vyhodnocování chování uživatelů na webové stránce. Jejich pomocí mohou být sbírána anonymní technická data jako např. velikost obrazovky, data o prohlížeči apod. V případě, že si Uživatel nepřeje, aby byla data o jeho návštěvách Služby pomocí nástroje Hotjar shromažďována, má možnost využít nástroje dostupného na adrese www.hotjar.com/opt-out.

Už odcházíte?

Stačí pár vteřin pro získání odměn z vašich nákupů!

Vytvořte si zdarma účet na Tipli. Okamžitý přístup k odměnám až 33 % z nákupů v 1095 obchodech.

Platí na každý nákup a také na slevy a akce.